جولای 14, 2016
نقشه کشی

نقشه کشی برق

طرح سیم کشی یک تصویر ساده از ارتباط فیزیکی و طرح های فیزیکی از یک سیستم الکتریکی یا مدار است. که نشان می دهد که چگونه سیم های برق و اجزای تشکیل دهنده یک سیستم کارامد با یکدیگر ارتباط دارند و همچنین می تواند نشان دهد که در آن وسایل و قطعات سیستم چگونه متصل هستند.